Alkaline fens
Hide / Show Abstract

Alkaline fens

Valuable wetlands but difficult to manage

Alkaline fens are species rich wetlands that today are threatened. Nature conservation officers and experts of alkaline fens from Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Norway and Sweden visited alkaline fens in Sweden and Finland to discuss the current situation. Restoration and management can be expensive and there is a need to find more appropriate ways to manage and restore alkaline fens.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2016-515.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2016-515.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/alkaline-fens_tn2016-515
 • READ
 
 

Sammanfattning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/kw65qq-sv.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/alkaline-fens/sammanfattning_kw65qq-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Detta är slutrapporten för projektet Rikkärr – värdefulla men svårskötta våtmarker. Projektet har varit ettårigt och bestått av två möten under 2015 där naturvårdsförvaltare och experter på rikkärr från Danmark, Estland, Finland, Island och Norge har träffats. Första mötet var i Sverige (Mjölby, Östergötland) och det andra mötet var i Finland (Kemi, Torneå).

Also available in English