Behov av nordiskt samarbete inom byggande och energi 
Hide / Show Abstract

Behov av nordiskt samarbete inom byggande och energi 

Grontmij AB har kartlagt och analyserat behovet av ett ökat nordiskt samarbete kring byggande/byggnader och energi. Det konstateras att det finns ett behov av ökat samarbete och av mer kunskapsöverföring mellan byggmyndigheterna. En annan fråga som kommit upp i studien är om Norden bör samarbeta mer för att försöka få mer inflytande inom EU. Synen på detta bland aktörerna är emellertid splittrad. Vidare ser vissa aktörer ett behov av en samordning av FoU-insatserna, t.ex. att samordna forskningsinsatserna samt att öka det nordiska samarbetet kring teknikupphandling.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-580.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-580.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/energy/behov-av-nordiskt-samarbete-inom-byggande-och-energi_tn2015-580
 • READ
 
Chapter
 

Deltagarlista workshop Arlanda 1 September 2015 You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289344173-7-sv.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/energy/behov-av-nordiskt-samarbete-inom-byggande-och-energi/deltagarlista-workshop-arlanda-1-september-2015_9789289344173-7-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers