Unga i arbete i Norden
Hide / Show Abstract

Unga i arbete i Norden

Ungas väg mot etablering på arbetsmarknaden i de nordiska länderna

Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2013 har Sverige fördjupat det nordiska regeringssamarbetet kring några av de stora framtidsutmaningar som är gemensamma för Norden. En viktig framtidsutmaning är att få fler unga i arbete. Ungdomsarbetslösheten är en utmaning för samtliga nordiska länder, men erfarenheterna och åtgärderna skiljer sig åt. Under ordförandeskapsåret har det därför skett ett brett kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna om hur ungdomars inträde i arbetslivet kan underlättas. En del i kunskapsutbytet om ungas arbetsmarknadssituation skedde under ett nordiskt arbetsmarknadsmöte den 16 maj 2013 i Stockholm. Vid mötet utbytte bl.a. de nordiska stats- och arbetsmarknadsministrarna erfarenheter och diskuterade ungdomars situation på arbetsmarknaden. Inför erfarenh etsutbytet på mötet togs ett statistiskt jämförande översiktsunderlag över ungas situation på arbetsmarkanden i de nordiska länderna fram. Denna rapport bygger på det bakgrundsmaterialet och i rapporten redovisas figurerna och tabeller.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813609e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/unga-i-arbete-i-norden_tn2013-572
  • READ
 
Chapter
 

Ungas löner och försörjning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813609ec004.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/unga-i-arbete-i-norden/ungas-loner-och-forsorjning_9789289329033-4-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Detta avsnitt redovisar viss bakgrundsdata på tänkbara förklaringar till varför en högre andel av unga än de äldre är arbetslösa (se Figur 19c). Det finns ett par ofta diskuterade möjliga förklaringar. En är att lönenivåerna för unga inte med säkerhet är i balans med ungdomars produktivitet. Strikta regler för uppsägningar av fastanställda kan öka viljan att hellre anställa studenter på tillfälliga kontrakt än att fastanställa färdigutbildade ungdomar. I detta avsnitt redovisas också viss statistik om unga som står långt ifrån arbetsmarknaden; unga med försörjningsstöd eller förtidspension.