Starzenie się i Polityka Zatrudnienia: Polska 2015

Starzenie się i Polityka Zatrudnienia: Polska 2015 You do not have access to this content

Polish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/811501pe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/starzenie-sie-i-polityka-zatrudnienia-polska-2015_9789264250208-pl
  • READ
Author(s):
OECD
14 Dec 2015
Pages:
130
ISBN:
9789264250208 (PDF)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264250208-pl

Hide / Show Abstract

Obecnie ludzie żyją dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, a współczynnik urodzeń w większości krajów OECD systematycznie spada. W związku z tym konieczne jest takie dostosowanie wydatków na pomoc społeczną, które zapewni długoterminową stabilność systemu. Starsi pracownicy odgrywają znaczącą rolę na rynku pracy. Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego wiąże się z wydłużeniem aktywności zawodowej pracowników oraz potrzebą tworzenia nowych miejsc pracy. Jednocześnie z uwagi na niewielkie szanse na znalezienie nowego zatrudnienia starsi pracownicy, którzy utracili pracę, mogą być narażeni na długotrwałe bezrobocie. W jaki sposób rządy mogą przyczynić się do poprawy sytuacji? Co zrobić, aby wzmocnić zachęty do pracy oraz możliwości zatrudnienia? Jak powinna wyglądać promocja zróżnicowania wiekowego w przedsiębiorstwach? Niniejszy raport analizuje i dokonuje oceny najlepszych polityk służących zwiększaniu zatrudnialności, mobilności zawodowej oraz zapotrzebowania na pracę w starszym wieku.

Treść

Rozdział 1. Wyzwanie dla Polski „Żyć dłużej, pracować dłużej"

Rozdział 2. Sytuacja starszych pracowników na rynku pracy w Polsce

Rozdział 3. Zwiększanie korzyści uzyskiwanych przez osoby starsze podejmujące zatrudnienie w Polsce

Rozdział 4. Zachęcanie polskich pracodawców do zatrudniania i zatrzymywania starszych pracowników

Rozdział 5. Poprawa zatrudnialności starszych pracowników w Polsce

Dostępne są również wersje

Francuska (w języku angielskim i francuskim)

Holenderska (w języku angielskim)

Norweska (w języku angielskim)

Szwajcarska (w języku francuskim i niemieckim)

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.oecd.org/els/employment/olderworkers

Also available in English
loader image
 
Visit the OECD web site