Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden
Hide / Show Abstract

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Reguleringer, strategier og realiteter

I denne rapport præsenteres resultaterne fra et nordisk samarbejdsprojekt om rekruttering af kompetencearbejdskraft til Norden fra lande uden for EU/EØS-området. I rapporten redegøres der for de nationale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og for udviklingen i regelværket gennem de sidste ti år. Studiet har haft særlig fokus på indvandring og rekruttering af ingeniører fra tredjelande, samt på nationale og nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken. En vigtig baggrund for projektet har også været et ønske om at styrke den nordiske dimension i udviklingen af arbejdsindvandringspolitikken og bidrage til en videreudvikling af samarbejdet mellem de nordiske ingeniørorganisationer, relevante arbejdsgiverorganisationer og nordiske forskere.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-536.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/rekruttering-av-kompetansearbeidskraft-fra-tredjeland-til-norden_tn2010-536
  • READ
 
Chapter
 

Island You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331609-7-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/rekruttering-av-kompetansearbeidskraft-fra-tredjeland-til-norden/island_9789289331609-7-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

For at få arbejdstilladelse i Island skal man have opnået opholdstilladelse hos Det Islandske Direktorat for Immigration. Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse sendes samtidigt til henholdsvis Det Islandske Direktorat for Immigration og Arbejdsdirektoratet. I tilfælde af afslag kan sagen ankes til Social- og Forskningsministeriet. Ansøgningsproceduren afviger alt efter, hvilken kategori arbejdstageren tilhører. For alle typer kategorier gælder det, at arbejdstageren skal betale en afgift for ansøgningen, og denne vil ikke blive behandlet, før myndighederne har modtaget betaling. I 2009 kostede det ca. 335 danske kroner, at få behandlet sin ansøgning