Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø
Hide / Show Abstract

Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø

Mening, indflydelse og samarbejde

Indflydelse, samarbejde og mening i arbejdet. De særlige træk ved det nordiske arbejdsmarked bygger på, at arbejdsgivere og fagbevægelse tidligt har anerkendt hinanden. Samarbejdet har været afsæt for de forskningsprojekter og forsøg med udvikling af arbejdsorganiseringen med en høj grad af indflydelse for medarbejderne. Den nordiske forskningstradition har opfattet medarbejderne som aktivt og kollektivt handlende og har fokuseret på sammenhængen mellem arbejdsopgaven og fællesskabet – i modsætning til de individuelle teoriers fokus på motivation og selvudvikling. Forfatterne ser et behov for at revitalisere den nordiske forskningstradition og bringe den i spil i forhold til ny teknologi og globalisering. Derigennem kan forskningen bidrage til et bæredygtigt arbejdsmarked, som er sundt, udviklende og produktivt, så nordiske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381222de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordiske-forskningsperspektiver-pa-arbejdsmiljo_tn2012-525
  • READ
 
Chapter
 

Mening i arbejdet You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381222dec009.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordiske-forskningsperspektiver-pa-arbejdsmiljo/mening-i-arbejdet_9789289330053-9-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Til trods for at „mening" gennem tiderne har været et centralt begreb inden for videnskaber der beskæftiger sig med menneskets selvforståelse (filosofi og psykologi samt social- og samfundsvidenskaberne), er begrebet relativt nyt inden for forskning i organisationsteori, management- og ledelsesfilosofi og ikke mindst arbejdsmiljø. Der har været tidlige tilløb for eksempel afholdt Riksbankens Jubileumsfond i 1980 et symposium om arbejdets værdi og mening. Det blev afholdt nogenlunde samtidig med tilblivelsen af de centrale værker ved Gardell, Karasek og Theorell, og Gardell deltog faktisk i symposiet, men diskussionen fik ikke større udbredelse på dette tidspunkt (Sörbom 1980). Hvis man ser bort fra, at enkelte af disse discipliner er relativt nye, og at begrebet om mening på grund af dets vidtfavnende teoretiske konnotationer kan tolkes ind i snart sagt enhver diskurs om arbejde, kan det stadig undre hvorfor mening i arbejdet først nu træder frem som et betydningsfuldt begreb.