Nordisk Pendlingskarta
Hide / Show Abstract

Nordisk Pendlingskarta

Delrapport 4 - Sverige och Finland

Statistiska redovisningar över den nordiska arbetsmarknaden har i huvudsak byggt på sammanställningar av nationella data. Med projektet "Nordisk pendlingskarta" har de fyra nordiska statistikmyndigheterna fått möjlighet att gå vidare och även sambearbeta data. Projektets syfte har varit att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden under 2001. Denna delrapport beskriver utbytet mellan Sverige och Finland och redovisar antalet löneinkomsttagare samt hur många av dem som haft sin huvudsakliga löneinkomst i grannlandet och därför klassificeras som arbetspendlare över riksgräns. De summerade löneinkomsterna ger också en bild av gränspendlingens betydelse. Projektet Nordisk pendlingskarta 2001 genomförs i samverkan mellan Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån i Sverige, Statistisk Sentralbyrå i Norge och Statistikcentralen i Finland. Projektet omfattar fyra avsnitt avseende pendling mellan Sverige och Norge, Danmark och Sverige, Norge och Danmark samt Sverige och Finland, Resultaten kommer att sammanfattas i en huvudrrapport som presenteras i början av 2005.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3805039e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordisk-pendlingskarta_tn2005-503
  • READ
 
Chapter
 

Att studera ytterligare You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3805039ec007.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordisk-pendlingskarta/att-studera-ytterligare_9789289336925-7-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den redovisning som ingår i projektet Nordisk pendlingskarta avser förhållanden under år 2001. Därför ger resultaten endast en uppfattning av nivåerna på de företeelser som redovisas. Med uppgifter från flera år är det möjligt att följa vad arbetsmarknadskonjunkturer betyder, gränshinders betydelse o.s.v.