Nordisk Pendlingskarta 2009
Hide / Show Abstract

Nordisk Pendlingskarta 2009

Baserat på senaste statistiken från 2006

Nordisk pendlingskarta 2009 Baserat på senaste statistiken från 2006 Nordisk pendlingskarta redovisar pendling mellan de nordiska länderna. Syftet är att ge en bild över rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. Årets utgåva är den fjärde i sitt slag som har tagits fram av de nordiska statistikmyndigheterna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nytt i denna rapport Under 2006 ökade pendlingen mellan de nordiska länderna med 8000 personer till drygt 44 000 arbetspendlare. Svenskarna stod för den klart delen av ökningen. För den resterande ökningen stod danskar och finländare till Sverige. Sedan den första mätningen av den nordiska arbetspendlingen 2001 har den totala arbetspendlingen ökat med cirka 50 procent. Pendlingen från Sverige till Danmark står för den klart största andelen. Köpenhamns kommun och Oslo kommuner hade den största inpendlingen från grannländerna. Inpendlingen från Sverige dominerade stort. Ett tredje intressant gränsområde är Tornedalen, där Haparanda kommun i Sverige tillhörde Torneå-Kemi lokala arbetsmarknad.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3809389e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordisk-pendlingskarta-2009_tn2009-555
  • READ
 
Chapter
 

Pendlare efter näringsgren You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3809389ec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordisk-pendlingskarta-2009/pendlare-efter-naringsgren_9789289332385-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I statistiksamarbetet identifieras även gränspendlarnas arbetsställen, vilket möjliggör en fördelning av arbetspendlingen efter näringsgren. Näringsgrensindelningen redovisas efter s.k. bokstavsnivå enligt Nomenclature statistique des Aktiviés économiques dans la Communauté Européenne, NACE, Rev 1.1.