Nordisk Pendlingskarta 2009
Hide / Show Abstract

Nordisk Pendlingskarta 2009

Baserat på senaste statistiken från 2006

Nordisk pendlingskarta 2009 Baserat på senaste statistiken från 2006 Nordisk pendlingskarta redovisar pendling mellan de nordiska länderna. Syftet är att ge en bild över rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. Årets utgåva är den fjärde i sitt slag som har tagits fram av de nordiska statistikmyndigheterna på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nytt i denna rapport Under 2006 ökade pendlingen mellan de nordiska länderna med 8000 personer till drygt 44 000 arbetspendlare. Svenskarna stod för den klart delen av ökningen. För den resterande ökningen stod danskar och finländare till Sverige. Sedan den första mätningen av den nordiska arbetspendlingen 2001 har den totala arbetspendlingen ökat med cirka 50 procent. Pendlingen från Sverige till Danmark står för den klart största andelen. Köpenhamns kommun och Oslo kommuner hade den största inpendlingen från grannländerna. Inpendlingen från Sverige dominerade stort. Ett tredje intressant gränsområde är Tornedalen, där Haparanda kommun i Sverige tillhörde Torneå-Kemi lokala arbetsmarknad.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-555.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordisk-pendlingskarta-2009_tn2009-555
  • READ
 
Chapter
 

Nordisk pendlingskarta You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332385-1-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordisk-pendlingskarta-2009/nordisk-pendlingskarta_9789289332385-1-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Nordisk pendlingskarta framställs nu för fjärde gången i ett samarbete mellan fyra nordiska statistikmyndigheter. De tidigare sammanställningarna av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen åren 2001, 2004 respektive 2005. I föreliggande rapport presenteras motsvarande studie för år 2006. Syftet med rapporten är att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden för de fyra stora nordiska länderna.