Nordisk Pendlingskart
Hide / Show Abstract

Nordisk Pendlingskart

Delrapport 3 - Danmark og Norge

Statistiska redovisningar över den nordiska arbetsmarknaden har i huvudsak byggt på sammanställningar av nationella data. Med projektet ”Nordisk pendlingskarta” har de fyra nordiska statistikmyndigheterna fått möjlighet att gå vidare och även sambearbeta data. Projektets syfte har varit att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden under 2001. Denna delrapport beskriver utbytet mellan Danmark och Norge och redovisar antalet löneinkomsttagare samt hur många av dem som haft sin huvudsakliga löneinkomst i grannlandet och därför klassificeras som arbetspendlare över riksgräns. De summerade löneinkomsterna ger också en bild av gränspendlingens betydelse. Projektet Nordisk pendlingskarta 2001 genomförs i samverkan mellan Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån i Sverige, Statistisk Sentralbyrå i Norge och Statistikcentralen i Finland. Projektet omfattar fyra avsnitt avseende pendling mellan Sverige och Norge, Danmark och Sverige, Norge och Danmark samt Sverige och Finland. Resultaten kommer att sammanfattas i en slutrapport.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-562.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordisk-pendlingskart_tn2004-562
  • READ
 
Chapter
 

Mobilitet fra Danmark til Norge You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337007-5-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/nordisk-pendlingskart/mobilitet-fra-danmark-til-norge_9789289337007-5-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Dette avsnittet beskriver arbeidskraftsstrømmene av personer med Danmark som registrert bostedsland og Norge som arbeidsstedsland. Det vil si at de har deler av eller hele sin lønnsinntekt i Norge.