Människohandel och arbetsliv
Hide / Show Abstract

Människohandel och arbetsliv

Rapport från nordisk konferens 27-28.11.2012 i Helsingfors, Finland

Den nordiska konferensen Människohandel med fokus på arbetslivet diskuterade hur personer idag blir offer för människohandel när de söker sig till andra länder för att få ett arbete. Målet för konferensen var att lyfta upp kunskap om problem som är kopplade till människohandel och arbetsliv i Norden i ett tvärsektoriellt perspektiv. Största utmaningen i Norden idag är att identifiera de personer, kvinnor, män, flickor och pojkar, som är offer för arbetsrelaterad människohandel. Det är viktigt att offren erhåller information om sina rättigheter, och om de sociala tjänster som finns tillgängliga för dem, och hur de sociala tjänsterna är anpassade till offrens behov. Konferensen mål var att förmedla information om olika aktörers kunnande, roller, ansvar och förmåga att identifiera och hantera problemen kring arbetsrelaterad människohandel. Konferensen tog utgångspunkt i de resultat och erfarenheter som myndigheter och organisationer i Norden idag.. På konferensen presenterades praktiska exempel på hur de nordiska länderna, polisen, åklagare, domstol, arbetarskyddsförvaltning, arbetsmarknadsparter och NGOs arbetar med människohandel kopplat till arbetsmarknaden i Norden.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-554.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/manniskohandel-och-arbetsliv_tn2013-554
  • READ
 
Chapter
 

Session I Rekrytering av arbetskraft till Norden You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329217-3-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/manniskohandel-och-arbetsliv/session-i-rekrytering-av-arbetskraft-till-norden_9789289329217-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Målsättningen med sessionen var att fokusera på bland annat följande frågor:

Also available in Finnish, English