Ihmiskauppa ja työelämä
Hide / Show Abstract

Ihmiskauppa ja työelämä

Pohjoismainen konferenssi 27-28.11.2012, Helsinki

Pohjoismaisessa konferenssissa Ihmiskaupasta ja työelämästä käsiteltiin ihmisen joutumista ihmiskaupan uhriksi etsiessään töitä muista maista monialaisesta näkökulmasta. Konferenssin tavoitteena oli lisätä tietoa työperäisen ihmiskaupan ongelmista Pohjoismaissa. Suurin haaste ihmiskaupan vastaisessa työssä toimiville on tunnistaa ne naiset, miehet, tytöt ja pojat, jotka ovat työperäisen ihmiskaupan uhreja. Myös ihmiskaupan uhrien tiedonsaanti on keskeistä. Ihmiskaupan uhrien on saatava tietoa oikeuksistaan ja saatavilla olevista sosiaalisista palveluista ja miten hyvin sosiaaliset palvelut on muokattu uhrien tarpeiden mukaan. Konferenssissa välitettiin tietoa eri toimijoiden osaamisesta, rooleista ja vastuusta sekä kyvystä tunnistaa ja käsitellä työperäiseen ihmiskauppaan liittyviä ongelmia. Konferenssin lähtökohtana olivat tulokset aiemmista ihmiskaupan ja työelämän projekteista, joita pohjoismaiset viranomaiset ja järjestöt ovat järjestäneet viime vuosina. Konferenssin aikana esiteltiin käytännön esimerkkejä siitä, miten pohjoismaat, poliisi, syyttäjä, tuomioistuin, työsuojeluviranomaiset, työmarkkinatahot ja kansalaisjärjestöt työskentelevät työperäisen ihmiskaupan parissa.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-556.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/ihmiskauppa-ja-tyoelama_tn2013-556
  • READ
 
Chapter
 

Konferenssin avaus You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329194-2-fi.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/ihmiskauppa-ja-tyoelama/konferenssin-avaus_9789289329194-2-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korosti ihmiskaupan olevan ihmisten perusoikeuksia vakavasti loukkaava rikos, minkä vuoksi on tärkeää vaihtaa kokemuksia muiden pohjoismaalaisten toimijoiden kanssa. Ihmiskauppa ei ole uusi ilmiö. Ihmiskaupan torjunta on tehostunut tämän vuosituhannen aikana. Pohjoismaat ovat mieltäneet vastuunsa ja ovat olleet aktiivisia ihmiskaupan torjunnassa.

Also available in English, Swedish