Et arbeidsmarked for alle?
Hide / Show Abstract

Et arbeidsmarked for alle?

En dokumentanalyse av de nordiske landenes jobbstrategier

Uansett konjunktursituasjonen har personer med funksjonsnedsettelser en svakere stilling på arbeidsmarkedet enn andre arbeidssøkere. I ”Et arbeidsmarked for alle?”sammenlignes strategier for å øke sysselsettingen blant personer med funksjonsnedsettelser i de nordiske landene. Rapporten beskriver og analyserer de nordiske landenes jobbstrategier for personer med funksjonsnedsettelse. Den belyser forskjeller og likheter mellom landene i valg av tiltak i de nærmeste årene. Alle strategiene, med unntak av den norske, tar utgangspunkt i FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse. Manglende inkludering av personer med funksjonsnedsettelse er en felles nordisk utfordring. Bedre evalueringer, utveksling av erfaring og resultater vil kunne bidra til å utvikle arbeidsmarkedspolitikken for personer med funksjonsnedsettelse. Nordens Välfärdscenter er et ressurs- og kompetansesenter med fokus på sosiale og velferdspolitiske spørsmål i et nordisk perspektiv. Nordens Välfärdscenter er en institusjon under Nordisk Ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2012-551.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/et-arbeidsmarked-for-alle_tn2012-551
  • READ
 
Chapter
 

Innledning Del II You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329811-6-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/et-arbeidsmarked-for-alle/innledning-del-ii_9789289329811-6-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Del II består av fem nasjonale kapitler der vi beskriver hvert enkelt lands jobbstrategi for personer med funksjonsnedsettelse.