De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication
Hide / Show Abstract

De nordiske landes konkurrencedygtighed – fra flexicurity til mobication

I denne rapport argumenterer forfatterne for, at der i beskæftigelsespolitikken er behov for at flytte det strategiske fokus fra 'flexicurity' til 'mobication' ('mobility through education'), som indebærer, at man sætter kompetenceudvikling i centrum. Det er forfatternes vurdering, at 'flexicurity' fortsat udgør et vigtigt fundament for fleksibiliteten og sikkerheden for først og fremmest de ledige på arbejdsmarkedet, men at der er behov for en langt mere offensiv satsning på livslang uddannelse af hele arbejdsstyrken, hvis man skal sikre arbejdskraftens konkurrencedygtighed fremover. 'Mobication' sigter netop mod at styrke arbejdskraftens muligheder for at tilpasse sig og bevæge sig i forhold til de skiftende behov på et arbejdsmarked i en stadigt mere konkurrencepræget verdensøkonomi.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-541.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/de-nordiske-landes-konkurrencedygtighed-fra-flexicurity-til-mobication_tn2011-541
  • READ
 
Chapter
 

Behovet for reformer – faser i EU's politikformulering You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330572-4-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/de-nordiske-landes-konkurrencedygtighed-fra-flexicurity-til-mobication/behovet-for-reformer-faser-i-eu-s-politikformulering_9789289330572-4-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Begrebet flexicurity anvendes første gang i 1997. Her publicerer den hollandske minister for Social Politik og Beskæftigelse, Ad Melkert, et memorandum, Flexibility and security (European Foundation 1997). Alligevel skal starten på debatten om flexicurity findes tilbage til 1993, hvor EU-Kommissionen publicerer hvidbogen Growth, competitiveness, and employment. Her satte den Jacques Delors ledede kommission fokus på behovet for at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt og at nytænke bekæmpelsen af ledighed. Dette blev de første skridt i retning af at etablere den „Europæiske Beskæftigelsesstrategi“ som fra 1997 blev indskrevet i Amsterdam Traktaten, og hermed er grundlaget skabt for hvad der i dag kaldes beskæftigelsespolitikken.