Arbetspendling i Norden
Hide / Show Abstract

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-523.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/arbetspendling-i-norden_tn2008-523
  • READ
 
Chapter
 

Vad har gjorts tidigare? You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333740-3-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/arbetspendling-i-norden/vad-har-gjorts-tidigare_9789289333740-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det är viktigt att sätta in den här rapporten i det nordiska samarbetets sammanhang. Ekonomisk integration och integration på arbetsmarknaden har stått och står fortsatt högt på den gemensamma politiska dagordningen för de nordiska regeringarna. Under de senaste åren har flera projekt bedrivits inom det nordiska samarbetet som på olika sätt har kopplingar till migration och pendling över nationsgränserna inom Norden.