Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi
Hide / Show Abstract

Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi

Resultater og anbefalinger

Arbejdsmiljøcertificering vinder frem i de nordiske lande og specielt i Danmark, hvor de certificerede virksomheder som udgangspunkt har været fritaget for Arbejdstilsynets screeningsbesøg siden 2001, og certificeringsorganerne dermed delvist har overtaget tilsynsforpligtelsen for de certificerede virksomheder. Det er intentionen at indføre et tilsvarende system i Sverige. Gennem litteraturstudier og samtaler med interessenter belyser projektet arbejdsmiljøeffekten af arbejdsmiljøcertificering, der ind til nu er meget dårligt belyst, og validiteten af et arbejdsmiljøcertifikat og samspillet mellem arbejdsmiljøcertificering og myndighedstilsyn problematiseres. Med udgangspunkt i bl.a. en interessentworkshop har projektet udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kvaliteten i certificeringsorganernes auditering kan optimeres til glæde for virksomhedernes fremadrettede arbejdsmiljøarbejde, samt hvordan der kan etableres et konstruktivt samspil mellem arbejdsmiljøcertificering, regelfastsættelse og myndighedstilsyn.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381073de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/arbejdsmiljocertificering-som-tilsynsredskab-og-strategi_tn2010-585
  • READ
 
Chapter
 

Arbejdsmiljøcertificeringen i de Nordiske lande You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381073dec013.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/arbejdsmiljocertificering-som-tilsynsredskab-og-strategi/arbejdsmiljocertificeringen-i-de-nordiske-lande_9789289331135-13-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I det følgende er der for to af de nordiske lande givet en beskrivelse af, hvordan arbejdsmiljøcertificeringen er varetaget og fungere ud fra den lovgivning og praksis, som er gældende.