Aksepterte årsaker til sykefravær
Hide / Show Abstract

Aksepterte årsaker til sykefravær

Holdninger i de fem nordiske landene

Indhold:
* Om prosjektet
* Om undersøkelsen
* Kommentarer til metode og rapport
* Hovedfunn
* Akseptable årsaker for å sykemelde seg
* Akseptabel lengde på sykemelding
* Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding
* Påstander om langtids sykefravær

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380755oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/aksepterte-arsaker-til-sykefravaer_tn2007-594
  • READ
 
Chapter
 

Om prosjektet You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380755oec001.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/aksepterte-arsaker-til-sykefravaer/om-prosjektet_9789289334150-1-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Kontaktgruppe for sykefravær i Norden ønsket å få gjennomført en kartlegging av holdninger til sykefravær i alle de nordiske land. Målet med undersøkelsen var å avdekke holdninger i befolkningen i de nordiske landene når det gjelder hva de vurderer er godtatte årsaker til sykefravær.