Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv
Hide / Show Abstract

Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt "En god opplæring til ungdom og voksne" som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381120oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/utvikling-av-naturvitenskapelig-talent-og-kreativitet-et-nordisk-perspektiv_tn2011-519
  • READ
 
Chapter
 

Sammendrag You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381120oec003.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/utvikling-av-naturvitenskapelig-talent-og-kreativitet-et-nordisk-perspektiv/sammendrag_9789289330794-3-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet i Norden