Ungdomars väg från skola till arbetsliv
Hide / Show Abstract

Ungdomars väg från skola till arbetsliv

Nordiska erfarenheter

I rapporten behandlas ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor i Norden mot bakgrund av ländernas olika system för att organisera yrkesutbildning och arbetsmarknadspolitik. De nordiska länderna behandlas ofta som enhetliga ur välfärdspolitisk synpunkt. Denna enhetlighet gäller emellertid inte reglereringarna av övergången från skola till arbetsliv. Det råder också stora skillnader mellan länderna när det gäller arbetslöshetstal och inaktivitet bland ungdomar. En utgångspunkt för de nationsstudier och länderjämförelser som presenteras i rapporten är att de institutionella villkoren har betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En annan utgångspunkt är att samtliga länder har anledning att effektivisera sina övergångsregimer för att motverka växande försörjningsbördor i spåren av en åldrande befolkning. I grunden handlar det om att upprätthålla arbetskraftsutbudet och underlätta skattefinansieringen av framtida välfärd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3808649e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/ungdomars-vag-fran-skola-till-arbetsliv_tn2008-584
  • READ
 
Chapter
 

Författarpresentationer You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3808649ec003.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/ungdomars-vag-fran-skola-till-arbetsliv/forfattarpresentationer_9789289333139-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Jóhanna Rósa Arnardóttir är chef för centret för barn- och familjeforskning vid Islands universitet. Hon har en fil kand i sociologi och en mastersexamen i utbildningsvetenskap från samma universitet. Jóhanna har främst ägnat sig åt forkning om yrkesutbildning, livslångt lärande och riskfaktorer bland unga i åldrarna 18-20 år.