Undervisning i forbrukerkompetanse – en strategi for forbrukerundervisning
Hide / Show Abstract

Undervisning i forbrukerkompetanse – en strategi for forbrukerundervisning

Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning

De nordiske forbrukerorganisasjonene - statlige organer og myndigheter - har samarbeidet om utdanningsspørsmål siden 1960-tallet. I de siste ti årene er samarbeidet om forbrukerundervisning utvidet til de baltiske statene. For alle disse landene har TemaNord-målene for forbrukerundervisning, som foreslått av Nordisk Ministerråd, vist seg å være et nyttig instrument for utvikling av læreplaner og til å forklare og organisere forbrukerrelaterte utdanningsemner i lærerutdanning, i kommuner og i skoler. Denne rapporten om forbrukerundervisning er den tredje reviderte utgaven og er basert på utgavene publisert i 1995 og 2000. Målet for og innholdet i forbrukerutdanningsprogrammene trenger å bli revidert og utvidet i takt med endringer i samfunnet. Både den utvidede bruken av digitale media i samfunnet og utfordringer knyttet til klimakrisen forsterker behovet for å oppdatere innholdet i denne utdanningen med nye tema og felter. Denne strategien er laget for å sette undervisning i forbrukerkompetanse ut i livet, og den er retningsgivende for planleggere av læreplaner, for lærere og undervisere, samtidig som den fremmer utviklingen av kompetanse og læringsmiljøer.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-567.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/undervisning-i-forbrukerkompetanse-en-strategi-for-forbrukerundervisning_tn2010-567
  • READ
 
Chapter
 

Å integrere forbrukerkunnskap i undervisningen You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331296-6-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/undervisning-i-forbrukerkompetanse-en-strategi-for-forbrukerundervisning/a-integrere-forbrukerkunnskap-i-undervisningen_9789289331296-6-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I vårt kunnskapsorienterte velferdssamfunn kreves følgende ferdigheter

Also available in Swedish, Finnish