Uddannelse for voksne
Hide / Show Abstract

Uddannelse for voksne

Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

For at imødekomme en stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft findes der i Norden et rigt udbud af uddannelsesordninger på ISCED 3-niveau som voksne kan gøre brug af. I denne rapport kortlægges og beskrives alle uddannelsesordninger på ISCED 3-niveau, som er åbne for voksne deltagere i hvert at de nordiske lande samt i Grønland og Åland samt på Færøerne. De forskellige uddannelsesordninger sammenlignes på tværs af Norden i en komparativ analyse, hvor der dykkes ned på følgende temaer:- Ordninger særligt målrettet voksne

- Fleksibilitet og adgang til højere uddannelser

- Brug af realkompetencevurderinger

- Studieafgifter

- Økonomisk støtte under uddannelse

- Politiske diskussioner om uddannelse på ISCED 3-niveauRapporten afsluttes med at brede blikket ud på hvordan uddannelser for voksne på ISCED 3-niveau er struktureret i resten af Europa. Formålet med rapporten er at skabe et veldokumenteret grundlag for erfaringsudveksling og læring i Norden.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-575.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/uddannelse-for-voksne_tn2013-575
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329002-1-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/uddannelse-for-voksne/forord_9789289329002-1-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Uddannelse og kompetenceudvikling har en positiv indflydelse på den enkeltes muligheder for at deltage i arbejds- og samfundslivet.