Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning
Hide / Show Abstract

Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Klassificering och ranking på nordisk dagordning

Den 15 april 2010 höll Nordiska ministerrådet konferensen ”Profilering av nordisk högre utbildning och forskning - klassifikation och ranking på den nordiska dagordningen?”. Konferensrapporten anger huvuddragen i den internationella utbildningspolitiska kontext som konferensen placerar sig i. Den redogör även för debatten under konferensen och för de rekommendationer som konferensens deltagare gav uttryck åt. Rapporten kan därför betraktas som en konstruktiv utgångspunkt för ett vidare nordiskt samarbete på området.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-556.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/sammanfattande-rapport-fran-konferensen-profilering-av-nordisk-hogre-utbildning-och-forskning_tn2010-556
  • READ
 
Chapter
 

Paneldiskussionen: Vad ranking är och vad ranking borde vara You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331401-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/sammanfattande-rapport-fran-konferensen-profilering-av-nordisk-hogre-utbildning-och-forskning/paneldiskussionen-vad-ranking-ar-och-vad-ranking-borde-vara_9789289331401-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Paneldiskussionen speglade inledningsvis den ambivalens till rankings som finns vid nordiska institutioner. Jämförelser behövs, men de rankingsystem som existerar missgynnar vissa institutionstyper.