Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning
Hide / Show Abstract

Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Klassificering och ranking på nordisk dagordning

Den 15 april 2010 höll Nordiska ministerrådet konferensen "Profilering av nordisk högre utbildning och forskning - klassifikation och ranking på den nordiska dagordningen?". Konferensrapporten anger huvuddragen i den internationella utbildningspolitiska kontext som konferensen placerar sig i. Den redogör även för debatten under konferensen och för de rekommendationer som konferensens deltagare gav uttryck åt. Rapporten kan därför betraktas som en konstruktiv utgångspunkt för ett vidare nordiskt samarbete på området.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3810439e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/sammanfattande-rapport-fran-konferensen-profilering-av-nordisk-hogre-utbildning-och-forskning_tn2010-556
  • READ
 
Chapter
 

Nordiska och europeiska initiativ You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3810439ec004.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/sammanfattande-rapport-fran-konferensen-profilering-av-nordisk-hogre-utbildning-och-forskning/nordiska-och-europeiska-initiativ_9789289331401-4-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I dag används ranking i ökande utsträckning till att värdera och synliggöra den högre utbildningens resultat. Men i internationella jämförelser kan det vara svårt att dokumentera, och därmed profilera olikartade institutioner och olika typer av kvalitet.