Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning
Hide / Show Abstract

Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Klassificering och ranking på nordisk dagordning

Den 15 april 2010 höll Nordiska ministerrådet konferensen ”Profilering av nordisk högre utbildning och forskning - klassifikation och ranking på den nordiska dagordningen?”. Konferensrapporten anger huvuddragen i den internationella utbildningspolitiska kontext som konferensen placerar sig i. Den redogör även för debatten under konferensen och för de rekommendationer som konferensens deltagare gav uttryck åt. Rapporten kan därför betraktas som en konstruktiv utgångspunkt för ett vidare nordiskt samarbete på området.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-556.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/sammanfattande-rapport-fran-konferensen-profilering-av-nordisk-hogre-utbildning-och-forskning_tn2010-556
  • READ
 
Chapter
 

Nordisk högre utbildning i ett internationellt perspektiv You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331401-2-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/sammanfattande-rapport-fran-konferensen-profilering-av-nordisk-hogre-utbildning-och-forskning/nordisk-hogre-utbildning-i-ett-internationellt-perspektiv_9789289331401-2-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den högre utbildningen i Norden är omvittnat av god kvalitet. Universiteten har, i förhållande till regionens storlek befolkningsmässigt och geografiskt, en förvånansvärd andel av spetsforskningen inom en rad områden. Nordiska studenter har inga problem att antas till universitet utomlands och de deltar I akademiskt utbyte med de mest prestigefyllda universiteten i världen. Nordiska forskare finns representerade vid betydande institutioner runt om I världen, och de som efter utbildningen söker sig utomlands uppskattas som kvalificerad arbetskraft praktiskt taget överallt där de återfinnes.