Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser
Hide / Show Abstract

Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser

Med Finland som eneste undtagelse slås læreruddannelserne i alle de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge og Island) med rekrutteringsproblemer. Målt i forhold til antallet af ansøgere til læreruddannelsen og indgangsniveauet for de optagne lærer-studerende antages den finske læreruddannelse at være attraktiv for uddannelses-søgende. Hovedformålet med studiet af rekrutteringsproblematikken på de nordiske lærerud-dannelser er at bidrage til en forståelse af hvilke faktorer der kan forklare den finske læreruddannelses attraktivitet sammenlignet med de øvrige nordiske landes lærerud-dannelser. Studiet tager udgangspunkt i en forståelse af at attraktiviteten afhænger af læreruddannelsens og lærergerningens status, af beskæftigelsesvilkårene for færdiguddannede lærere og af uddannelsens organisering. Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU med støtte fra samarbejdspartnere i de nordiske lande.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381013de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/rekrutteringsproblematikken-pa-de-nordiske-laereruddannelser_tn2010-533
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381013dec001.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/rekrutteringsproblematikken-pa-de-nordiske-laereruddannelser/forord_9789289331630-1-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

På baggrund af rapporten „Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser" besluttede Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning i 2009 at igangsætte en undersøgelse med fokus på forklaring af forskelle mellem rekrutteringen til den finske læreruddannelse og de andre nordiske læreruddannelser. Herunder ønskede man ikke mindst at se på den finske læreruddannelses anderledeshed i forhold til bl.a. attraktivitet, organisering og status.