Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden
Hide / Show Abstract

Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-518.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/praktisk-musiske-fag-i-utdanningssystemene-i-norden_tn2011-518
  • READ
 
Chapter
 

Konst- och färdighetsämnen i det finska utbildningssystemet You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330800-5-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/praktisk-musiske-fag-i-utdanningssystemene-i-norden/konst-och-fardighetsamnen-i-det-finska-utbildningssystemet_9789289330800-5-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Käsillä oleva raportti on osaraportti Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa hankkeessa – Luovuus, innovaatio ja yrittäjyys koulutuksessa. Tämä raportti luotaa taide – ja taitoaineiden opetusta Suomessa suhteessa luovuuden, innovatiivisuuden ja yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen. Tarkastelun kohteena on taide- ja taitoaineiden opetus esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa sekä opettajankoulutuksessa. Tämä Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa työstetty raportti käsittelee Mannersuomen lisäksi myös Suomen itsehallintoalueen, Ahvenanmaan taide- ja taitoaineiden opetusta. Tarkastelu pohjautuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, opetussuunnitelmiin, strategioihin, kansallisen tason raportteihin sekä olemassa oleviin tutkimuksiin ja tutkimustuloksiin.