Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden
Hide / Show Abstract

Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-518.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/praktisk-musiske-fag-i-utdanningssystemene-i-norden_tn2011-518
  • READ
 
Chapter
 

Analyse af de praktiske musiske fag i Island You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330800-6-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/praktisk-musiske-fag-i-utdanningssystemene-i-norden/analyse-af-de-praktiske-musiske-fag-i-island_9789289330800-6-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Som led i det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2010 er det tanken, at der i løbet af formandskabet bl.a. gennemføres en analyse af de praktisk-musiske fag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, herunder indholdet af læreplanerne for disse fag i de nordiske lande. Det foreliggende studie indgår som en del af dette arbejde og former sig som en kortlægning af, hvordan der arbejdes med kreativitet og innovation indenfor de praktiskmusiske fag i Island. Studiet indgår endvidere som en del af det nordiske projekt „En god oplæring for ungdom og voksne“, og er et tillægsstudie til et større komparativt hovedstudie om kreativitet, innovation og entreprenørskab, og hvordan disse begreber beskrives og implementeres i de nordiske uddannelsessystemer.