OECDs gjennomgang av evaluering og valuering innen utdanning Norge

OECDs gjennomgang av evaluering og valuering innen utdanning Norge You or your institution have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/911127oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/oecds-gjennomgang-av-evaluering-og-valuering-innen-utdanning-norge_9789264196735-no
  • READ
Author(s):
Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell, Claire Shewbridge
26 Feb 2013
Pages:
153
ISBN:
9789264196735 (PDF)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264196735-no

Hide / Show Abstract

Hvordan kan elevvurdering, lærervurdering, skolevurdering og vurdering av skolesystemet bidra til reelle forbedringer av prestasjoner på tvers av et lands skolesystem? Landrapportene i denne serien gir en uavhengig analyse av viktige spørsmål knyttet til kvalitetsvurderingssystemet, gjeldende policy initiativer og mulige fremtidige forbedringer. Denne serien er en del av OECDs Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes.

Also available in English
loader image

Table of Contents

Kapittel 1 Skolesystemet I Norge

Kapittel 2 Kvalitetsvurderingssystemet

Kapittel 3 Elevvurdering

Kapittel 4 Lærervurdering

Kapittel 5 Skolevurdering

Kapittel 6 Vurdering av skolesystemet

 
Visit the OECD web site