Noria
Hide / Show Abstract

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-502.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/noria_tn2004-502
  • READ
 
Chapter
 

Målet med etableringen av det nordiska forsknings- och innovationsrummet NORIA You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337601-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/noria/malet-med-etableringen-av-det-nordiska-forsknings-och-innovationsrummet-noria_9789289337601-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Syftet med att skapa NORIA är att höja den nordiska forskningens synlighet, konkurrensförmåga och attraktivitet samt att med ett utbyggt regionalt samarbete inom hela Östersjöområdet ge ett väsentligt bidrag till stärkandet av det europeiska forskningsrummet. Motsvarande regionala strävanden är aktuella också i andra delar av den utvidgade europeiska gemenskapen. De nordiska satsningarna på forskning och innovation bör vara väl integrerade med motsvarande satsningar inom ERA. Men det är också viktigt att understryka att det nordiska forskningssamarbetet har egna mål och prioriteringar. Det kan t.ex. gälla komparativ forskning rörande kultur- och samhällsfrågor i Norden, som utgör en enhet inte bara geografiskt utan också när det gäller historiska, sociala, ekologiska, religiösa och delvis språkliga aspekter. Nordisk forskning bör genom sina interna prioriteringar bli en vägvisare inte bara för europeiska aktörer utan också för forskningen i ett globalt perspektiv.