Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter
Hide / Show Abstract

Nordisk utdanningsforskning. Sentrale kjennetegn - nye muligheter

Undersøgelsen fastslår, at det nordiske uddannelsesforskningsfelt kendetegnes af et stort mangefold både i disciplintilknytning og perspektiver, i forskningsfokus og forskningsmetodik, publicering og formidling. Forfatterne mener, at denne situation bidrager til, at feltet uddannelsesforskning kan være vanskelig at definere præcist og dermed afgrænse. Rapporten synliggør imidlertid, at en større grad af samarbejde og øget koordinering på feltet, kan give en nordisk merværdi på en række områder. Hovedformålet med studiet er, at undersøge mulighederne for et nordisk uddannelsesforsknings- og formidlingsinitiativ gennem en kortlægning af igangværende og planlagte uddannelsesforskningsinitiativer i de nordiske lande og selvstyrende områder, samt indhente synspunkter om hvilke felter og i hvilken form et eventuelt nordisk initiativ kan være hensigtsmæssigt. Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP i samarbejde med Technopolis.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381030oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/nordisk-utdanningsforskning-sentrale-kjennetegn-nye-muligheter_tn2010-540
  • READ
 
Chapter
 

Nordic authors listed in ISI-indexed journals You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381030oec012.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/nordisk-utdanningsforskning-sentrale-kjennetegn-nye-muligheter/nordic-authors-listed-in-isi-indexed-journals_9789289331562-12-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers