Nordens språk med rötter och fötter
Hide / Show Abstract

Nordens språk med rötter och fötter

Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, öspråken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden. Till boken hör ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta och lättillgängliga texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3805689e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/nordens-sprak-med-rotter-och-fotter_nord2004-008
  • READ
 
Chapter
 

Förord You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3805689ec001.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/nordens-sprak-med-rotter-och-fotter/forord_9789289341073-1-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Nordens språk med rötter och fötter är ett samnordiskt läroboksprojekt. År 2000 tog Nordiska ministerrådets språkpolitiska referensgrupp initiativet till att utarbeta en nordisk språkhistoria som vänder sig till gymnasielever. Projektet genomfördes i samarbete med nordspråk, en sammanslutning av nordiska modersmålslärare och lärare som undervisar i ett nordiskt språk som främmande språk. Steen Svava Olsen knöts till projektet som ledare, medan den slutgiltiga redigeringen överläts till Iben Stampe Sletten.

Also available in Danish, Icelandic, Norwegian