Mismatchproblemer i Norden
Hide / Show Abstract

Mismatchproblemer i Norden

En kortlægning af rekrutteringssituationen i nordiske væksterhverv

Formålet med denne undersøgelse er kortlægge de aktuelle forskelle og ligheder i rekrutteringsudfordringerne i en række væksterhverv i Sverige, Danmark og Norge. Resultaterne baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse til 1.723 virksomheder, der er målrettet ved hjælp af statistisk analyse af online jobopslag. Undersøgelsen viser, at rekrutteringsudfordringer og mismatch mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet er en reel økonomisk vækstbarriere i de fem væksterhverv i Norden. Undersøgelsen peger på, at rekrutteringsudfordringerne på tværs af de tre lande er størst inden for erhvervene IKT og Digital og automatiseret produktion, hvor op mod hver tredje rekrutteringsforsøg er forgæves. Rekrutteringsudfordringerne skyldes både mismatch, i forhold til hvor stort arbejdsudbuddet er og at udbuddet ikke altid har de rette kompetencer.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381720de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/mismatchproblemer-i-norden_tn2017-515
  • READ
 
Chapter
 

Indledning og sammenfatning You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381720dec002.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/mismatchproblemer-i-norden/indledning-og-sammenfatning_9789289349093-2-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

For at sikre fortsat vækst i Norden er det centralt, at virksomheder kan få de kompetencer, som de efterspørger. Det er derfor vigtigt at opbygge viden om, hvorvidt virksomheders efterspørgsel efter arbejdskraft er tilstrækkeligt dækket af arbejdskraftudbuddet, og om der er mismatchproblemer på de nordiske arbejdsmarkeder.