Læsefærdigheder i Norden – Studie 4
Hide / Show Abstract

Læsefærdigheder i Norden – Studie 4

Læsefærdigheder er helt centrale for samfund som de nordiske, særligt når man søger at etablere sig som videnssamfund. Dette studie konstaterer, at eleverne fra de nordiske lande ikke er lige gode til at læse. Der konkluderes endvidere en interessant forskel i de nordiske pigers og drenges læsefærdigheder - hvor drengene markerer sig ved at halte endnu længere bagud. I denne sammenhæng skiller de nordiske lande sig negativt ud i forhold til resten af Europa. Studiet anbefaler enkelte indsatsområder som eventuelt kan styrkes gennem nordisk samarbejde. Studien er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, som har fået faglig støtte fra en referencegruppe bestående af repræsentanter fra Nordisk Ministerråds styregruppe for nordisk skolesamarbejde (NSS). Nærværende studie indgår i en serie af fire studie med fælleoverskrift ”Norden som global vinderegion”, der udpeger politikområder, som har en særlig relevans for de nordiske lande, i lyset af den stigende globalisering og det øget pres på de nordiske landes økonomiske konkurrenceevne.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-577.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/laesefaerdigheder-i-norden-studie-4_tn2006-577
  • READ
 
Chapter
 

Systemniveau You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335232-5-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/laesefaerdigheder-i-norden-studie-4/systemniveau_9789289335232-5-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Børn og unges læsefærdigheder afhænger også af en række faktorer som ikke direkte er knyttet til elever eller skoler. Dette kapitel fremhæver de faktorer på systemniveau der har indflydelse på læsefærdighederne. Kapitlet fokuserer på to dele: elevernes socioøkonomiske og demografiske baggrund og udviklingsarbejde med læsning i grundskolen. Der er også en række andre faktorer der kan tillægges en betydning, men det vil være uden for rapportens sigte at kortlægge alle disse (se også afgrænsning i kapitel 2).