Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia
Hide / Show Abstract

Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia

Ehdotus kuluttajakasvatuksen tavoitteiksi ja sisällöiksi

Pohjoismaiset kuluttajaorganisaatiot - valtion virastot ja järjestöt - ovat tehneet yhteistyötä koulutuksen saralla 1960-luvulta asti. Kuluttajakasvatuksen osalta tämä yhteistyö on kuluneen kymmenen vuoden aikana ulotettu kattamaan myös Baltian maat. Pohjoismaiden Ministerineuvoston TemaNord-tavoitteet kuluttajakasvatukselle ovat osoittautuneet hyödylliseksi työkaluksi kaikissa näissä maissa opetussuunnitelmien kehitystyössä sekä kuluttaja-asioiden käsittelyssä opettajakoulutuksessa ja kouluissa. Tämä kuluttajakasvatuksen asiakirja on kolmas laatuaan ja se pohjautuu vuosina 1995 ja 2000 julkaistuihin painoksiin. Kuluttajakasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä on tarpeen muuttaa ja tarkentaa, koska tarve kestävään kulutukseen, teknologian digitalisoituminen sekä median monimuotoistuminen muuttaa kuluttajan toimintaympäristöä ja näin myös kuluttajakasvatuksen tavoitteet ja aihe-alueet oli uudistettava. Tämän strategian tarkoituksena on kehittää kuluttajakasvatusta ja kuluttajakompetenssien opettamista sekä antaa työkalu opetussuunnitelmatekijöille, suunnittelijoille, kouluttajille ja opettajille.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-568.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kuluttajakompetenssien-oppiminen-kuluttajakasvatuksen-strategia_tn2010-568
  • READ
 
Chapter
 

Onnistunut kuluttajakasvatus hyödyntää oppijan omia kokemuksia You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331289-5-fi.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kuluttajakompetenssien-oppiminen-kuluttajakasvatuksen-strategia/onnistunut-kuluttajakasvatus-hyodyntaa-oppijan-omia-kokemuksia_9789289331289-5-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Väitetään, että perinteisillä kuluttajakasvatuksen menetelmillä on vain vähän vaikutusta kulutustottumuksiin. Nuorten kulutusmalleihin vaikuttavat enemmän ikätoverit kuin koulussa opittu tieto. He ajattelevat, että kuluttajuus alkaa vasta aikuisiässä. Tästä syystä kuluttajakasvatusta tulee uudistaa.

Also available in Swedish, Norwegian