Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia
Hide / Show Abstract

Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia

Ehdotus kuluttajakasvatuksen tavoitteiksi ja sisällöiksi

Pohjoismaiset kuluttajaorganisaatiot - valtion virastot ja järjestöt - ovat tehneet yhteistyötä koulutuksen saralla 1960-luvulta asti. Kuluttajakasvatuksen osalta tämä yhteistyö on kuluneen kymmenen vuoden aikana ulotettu kattamaan myös Baltian maat. Pohjoismaiden Ministerineuvoston TemaNord-tavoitteet kuluttajakasvatukselle ovat osoittautuneet hyödylliseksi työkaluksi kaikissa näissä maissa opetussuunnitelmien kehitystyössä sekä kuluttaja-asioiden käsittelyssä opettajakoulutuksessa ja kouluissa. Tämä kuluttajakasvatuksen asiakirja on kolmas laatuaan ja se pohjautuu vuosina 1995 ja 2000 julkaistuihin painoksiin. Kuluttajakasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä on tarpeen muuttaa ja tarkentaa, koska tarve kestävään kulutukseen, teknologian digitalisoituminen sekä median monimuotoistuminen muuttaa kuluttajan toimintaympäristöä ja näin myös kuluttajakasvatuksen tavoitteet ja aihe-alueet oli uudistettava. Tämän strategian tarkoituksena on kehittää kuluttajakasvatusta ja kuluttajakompetenssien opettamista sekä antaa työkalu opetussuunnitelmatekijöille, suunnittelijoille, kouluttajille ja opettajille.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381059fe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kuluttajakompetenssien-oppiminen-kuluttajakasvatuksen-strategia_tn2010-568
  • READ
 
Chapter
 

Esipuhe You do not have access to this content

Finnish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381059fec001.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kuluttajakompetenssien-oppiminen-kuluttajakasvatuksen-strategia/esipuhe_9789289331289-1-fi
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Pohjoismaiset kuluttajaorganisaatiot ovat tehneet yhteistyötä koulutusasioissa 1960-luvulta asti. Baltian maat tulivat mukaan kuluttajakasvatuksen yhteistyöhön kuluneen kymmenen vuoden aikana ja ottivat käyttöön Pohjoismaiden Ministerineuvoston TemaNord-julkaisusarjassa esitetyt kuluttajakasvatuksen tavoitteet. Kuluttajatiedon opetus pohjoismaissa, Tema Nord 2000:599 asiakirjassa toiminnan painopisteiksi lisättiin tietokoneiden ja internetin käytön lisääntyminen sekä elämäntavat ja etiikka. Vuoden 2000 asiakirja julkaistiin 11 kielellä.

Also available in Norwegian, Swedish