Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap
Hide / Show Abstract

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Perspektiv på naturvitenskapelig talent og praktisk-musiske fag

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-520.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kreativitet-innovasjon-og-entreprenorskap_tn2011-520
  • READ
 
Chapter
 

Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet i Norden You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330787-5-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kreativitet-innovasjon-og-entreprenorskap/utvikling-av-naturvitenskapelig-talent-og-kreativitet-i-norden_9789289330787-5-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

På oppdrag fra Nordisk ministerråd presenteres her en kartlegging av hvordan de nordiske land arbeider med talentutvikling og kreativitet i grunnopplæringen i de naturvitenskapelige fag. Dette innledende sammendraget oppsummerer noen fellestrekk og kontraster mellom landene. Oppdragets forskningsspørsmål er brukt som overskrifter. Kildehenvisninger og referanser gjentas ikke i sammendraget, dette kan finnes i rapportene fra de enkelte land.