Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden
Hide / Show Abstract

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt "En god opplæring til ungdom og voksne" som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381117oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kreativitet-innovasjon-og-entreprenorskap-i-utdanningssystemene-i-norden_tn2011-517
  • READ
 
Chapter
 

Kreativitet, innovation och entreprennörskap i det svenska utbildningssystemet You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381117oec008.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kreativitet-innovasjon-og-entreprenorskap-i-utdanningssystemene-i-norden/kreativitet-innovation-och-entreprennorskap-i-det-svenska-utbildningssystemet_9789289330817-8-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Hur framskrivs begrepp som innovation, kreativitet och entreprenörskap i de svenska styrdokumenten och hur omsätts detta i praktiken? Det är några av de frågor som denna studie söker besvara. Rapporten utgör det svenska bidraget till en större nordisk komparativ studie om kreativitet, innovation och entreprenörskap i de nordiska utbildningssystemen. Förutom att kartlägga ingår i uppdraget även att analysera och till Nordiska Ministerrådet framlägga förslag till strategier inom området. Studien bygger på analys av politiska dokument, rapporter samt nationell forskning.