Kost i skole og barnehage og betydningen for helse og læring
Hide / Show Abstract

Kost i skole og barnehage og betydningen for helse og læring

En kunnskapsoversikt

Har mad og kosttilskud til børn i børnehaver og skoler nogen betydning for børns sundhed og læring? Denne rapport giver et svar på spørgsmålet via en systematisk litteratursøgning og en systematisk analyse af den internationale og nordiske forskningslitteratur. I rapporten vurderes denne litteratur samt hvilken evidens den kan tillægges. De enkelte nordiske landes kostordninger i skoler og børnehaver er meget forskellige og udformet med forskellige mål. Rapporten beskriver disse ordninger og den eksisterende viden om deres betydning og effekt. Der findes et tilstrækkeligt antal forskningsresultater af en høj kvalitet som kan give et entydigt svar på effekten på visse områder af at servere mad i skoler og børnehaver. Rapporten peger dog også på nogle områder hvor den eksisterende viden er dårligt udviklet og argumenterer også for en forskning som undersøger effekten af måltidet og ikke blot maden.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-534.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kost-i-skole-og-barnehage-og-betydningen-for-helse-og-laering_tn2011-534
  • READ
 
Chapter
 

Metodikk You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330640-5-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/kost-i-skole-og-barnehage-og-betydningen-for-helse-og-laering/metodikk_9789289330640-5-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Hovedformålet med denne rapporten er å frambringe en kunnskapsoversikt. Denne kunnskapsoversikten skal, som det framgår av innledningen, omfatte tre forskjellige forhold. Vi skal 1) skaffe en oversikt over den kunnskapen som finnes innenfor forskningen omkring forholdet mellom mat og drikke i skole og barnehage og helse og læring. Vi skal i tillegg 2) skaffe en oversikt over gjeldende ordninger for mat i skole og barnehage i de nordiske landene og om den kunnskapen som finnes om effekten av disse ordninger. Her avgrenser vi oss ikke til ren forskning, men vil også se på det som finnes av evalueringer eller erfaringsoppsummeringer. Og vi skal 3) si noe om behovet for ytterligere forskning.