Integration gennem voksen- og efteruddannelse
Hide / Show Abstract

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen der varede frem til omkring 2008 gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kunne være et godt redskab til at støtte den proces, eventuelt med etablering af særlige tilbud specifikt rettet mod specifikke behov. På den baggrund besluttede Nordisk Ministerråd ved rådgivningsgruppen for det nordiske samarbejde om voksnes læring, SVL, i efteråret 2008 at igangsætte et studie om integration gennem voksen- og efteruddannelse. Formålet med studiet har været at kortlægge de nationale strategier og tiltag i de nordiske lande, med henblik på at øge indvandrere og efterkommeres deltagelse i voksen- og efteruddannelse og at kortlægge hvad der eksisterer af særligt indrettede voksen- og efteruddannelsestilbud. Studiet fokuserer på anvendelsen af voksen- og efteruddannelse i relation til integration af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Der foreligger en rapport for hvert af de nordiske lande og en samlet rapport med beskrivelse af hovederfaringerne fra hvert af de nordiske lande og af forskelle og ligheder mellem landene.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-557.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/integration-gennem-voksen-og-efteruddannelse_tn2010-557
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331395-1-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/integration-gennem-voksen-og-efteruddannelse/forord_9789289331395-1-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I flere af de nordiske lande står en stor del af landenes indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse har ofte været set som et brugbart redskab til at støtte indvandreres integration på arbejdsmarkedet, ligesom voksen- og efteruddannelse kan støtte integrationen og inkluderingen af indvandrere og efterkommere i virksomhederne.