Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden
Hide / Show Abstract

Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden

Med lärande exempel

Den här studien förmedlar kunskap om hur lärare, förskollärare och skolpersonal arbetar med jämställdhet i ett antal förskolor och skolor i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Boken lyfter fram flera lärande exempel som inspiration till jämställdhetsarbete i förskolan och skolan. Bokens grund är en nordisk studie av praktiskt jämställdhetsarbete som pågår eller har pågått under den senaste tiden. I boken finns konkreta exempel från alla nordiska länder och från de självstyrande områdena. Studiens resultat visar att framgångsfaktorer för jämställdhetsarbete i förskolan och skolan som analyserats fram kan ses som tre olika steg. Stegen benämns privat steg, internt steg och externt steg. I boken förklaras vad dess steg innehåller, och vilka krav som ställs på en förskola eller skola för att uppnå de olika stegen. De här stegen kan både sägas vara en sammanfattning av resultatet av studien, men också ses ett verktyg för arbete framåt. Målet är att du som läser boken ska inspireras till att påbörja, blåsa nytt liv i eller fortsätta det lokala arbetet på den egna skolan eller den egna enheten, med hjälp av nordisk inspiration!

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-557.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/hallbart-jamstalldhetsarbete-i-forskolan-och-skolan-i-norden_tn2013-557
  • READ
 
Chapter
 

Avslutning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329187-9-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/hallbart-jamstalldhetsarbete-i-forskolan-och-skolan-i-norden/avslutning_9789289329187-9-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den här rapporten har som huvudsakligt syfte att inspirera och väcka idéer som på olika sätt kan påverka förskolan och skolan till att bli en plats som breddar barnens uppfattning om vad en flicka och en pojke är och kan vara. Syftet är inte att ge en heltäckande bild eller säkra möjliga lösningar på problem. Studien ger inte, och ska inte ge, en heltäckande bild av vad som har gjorts och görs för att uppnå jämställdhet i förskolor och skolor i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Den ska läsas och ses som en nulägesbild, där de exemplen som lyfts fram ändå kan sägas bära historiska och kulturella spår. Det finns många projekt som genomförs runt om i de nordiska länderna och självstyrande områdena, och som betytt något för många. Alla dessa projekt får dessvärre inte plats i den här studien.