Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne
Hide / Show Abstract

Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne

En nordisk forundersøgelse

Rapporten belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede. Der gives en oversigt over de vigtigste tilbud og tiltag for denne gruppe samt en beskrivelse og diskussion af udvalgte nordiske eksempler på læse- og skrivekurser. Forundersøgelsen viser, at der i Norden findes mange forskellige tiltag, som har til formål at forbedre læse- og skrivefærdighederne blandt voksne. Imidlertid savnes der dokumentation for, at disse tiltag rent faktisk virker efter hensigten, lige som det er uvist, om nogle af tiltagene er mere effektive end andre. Rapporten indeholder forslag til kommende projekter, som blandt andet har til formål at undersøge effekten af særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisningsforløb.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380735de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/forbedring-af-laese-skrive-og-it-faerdigheder-for-kortuddannede-voksne_tn2007-549
  • READ
 
Chapter
 

Udvalgte nordiske eksempler på læse-skrivekurser for voksne You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380735dec007.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/forbedring-af-laese-skrive-og-it-faerdigheder-for-kortuddannede-voksne/udvalgte-nordiske-eksempler-pa-laese-skrivekurser-for-voksne_9789289334525-7-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Forprojektet skal bidrage med beskrivelser af formodet effektive tiltag, der kan reducere eventuelle læse- og stavevanskeligheder. Målet er at indsamle, vurdere og sammenfatte et lovende eksempel fra hvert af mindst tre af de nordiske lande.