Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande
Hide / Show Abstract

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer. De nordiske strategier for livslang læring har flere fællestræk, herunder:
• samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder
• øget fokus på realkompetencer, vejledning og rådgivning
• tendens til mere offentlig regulering og frivillig koordinering Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381207de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/effektive-strategier-for-livslang-laering-i-de-nordiske-lande_tn2011-561
  • READ
 
Chapter
 

Oversigt over det ordinære uddannelsessystem i Danmark You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381207dec010.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/effektive-strategier-for-livslang-laering-i-de-nordiske-lande/oversigt-over-det-ordinaere-uddannelsessystem-i-danmark_9789289330374-10-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers