Arbetsmarknadsutbildning i Norden
Hide / Show Abstract

Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Studie om de nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa

Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra anställningar. I den modellen är arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa centralt. Oxford Research har tillsammans med ett team av nordiska experter analyserat arbetsmarknadsutbildningar i Norden.Rapporten skildrar systemen utifrån bland annat inriktning, målgrupp, omfattning, finansiering och resultat. Arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa i de tre autonoma regionerna beskrivs också. Rapporten konkluderar att det finns en trend i de nordiska länderna mot att arbetsmarknadsutbildningen kommit att bli alltmer inriktad på att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3815319e.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/382015319f1.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/arbetsmarknadsutbildning-i-norden_tn2015-531
 • READ
 
Chapter
 

Litteraturförteckning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3815319ec011.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/arbetsmarknadsutbildning-i-norden/litteraturforteckning_9789289340762-11-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Denna rapport är en jämförande analys av de åtta nordiska landsrapporterna. Litteraturförteckningen består därför till huvuddelen av de olika landsrapporternas litteraturförteckning.