Arbetsmarknadsutbildning i Norden
Hide / Show Abstract

Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Studie om de nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa

Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra anställningar. I den modellen är arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa centralt. Oxford Research har tillsammans med ett team av nordiska experter analyserat arbetsmarknadsutbildningar i Norden.Rapporten skildrar systemen utifrån bland annat inriktning, målgrupp, omfattning, finansiering och resultat. Arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa i de tre autonoma regionerna beskrivs också. Rapporten konkluderar att det finns en trend i de nordiska länderna mot att arbetsmarknadsutbildningen kommit att bli alltmer inriktad på att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-531.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-531.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/arbetsmarknadsutbildning-i-norden_tn2015-531
 • READ
 
Chapter
 

Arbetsmarknadsutbild-ningarnas omfattning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289340762-6-sv.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/arbetsmarknadsutbildning-i-norden/arbetsmarknadsutbild-ningarnas-omfattning_9789289340762-6-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Arbetsmarknadsutbildningarnas omfattning kan skilja sig åt dels avseende det absoluta antalet deltagare, dels olika relativa mått. Vi diskuterar i följande avsnitt de olika nordiska utbildningarna för arbetslösa i förhållande till det absoluta antalet deltagare samt deras andel av personer i arbetsmarknadsåtgärd och av arbetskraften. Vi använder måttet antalet unika deltagare delat på arbetskraften i avsnittet nedan.