Arbejdspladslæring
Hide / Show Abstract

Arbejdspladslæring

forudsætninger, strategi/metoder og resultater

Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet gennem en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats, er blevet et vigtigt tema, for det enkelte menneske, for arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, og for de parter på arbejdsmarkedet der er væsentlige i forbindelse med uddannelsesindsatsen. Men hvad ved vi om, hvordan en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats ser ud, hvad er det for faktorer der er afgørende for at lærings- og kompetenceudviklingsforløb foregår på en hensigtsmæssig og effektiv måde? I denne sammenhæng fremstår læring i arbejdet som et lovende bud. Udvikling af kompetencer og anvendelse af kompetencer går i denne læringsform ofte hånd i hånd. Rapporten beskriver en undersøgelse i de nordiske lande der søger at udrede hvad der virker i arbejdspladslæring: faktorer der grundlæggende fremmer læringen og modeller for best practice. I rapporten peges på nødvendigheden af at nært samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser som en forudsætning for i det konkrete tilfælde at realisere best practice modeller og succesfaktorerne.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380747de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/arbejdspladslaering_tn2007-576
  • READ
 
Chapter
 

Konklusioner og anbefalinger You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380747dec002.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/arbejdspladslaering/konklusioner-og-anbefalinger_9789289334334-2-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Et hovedtræk i konklusionerne er, at succes faktorerne der kan udpeges, er meget komplekse. De fleste succes-faktorer har således karakter af at være relationer mellem faktorer. F.eks. relationen mellem formel og uformel læring, relationen mellem individuel læring og forandringer på arbejdspladsen, mv.