Nordisk gældssanering
Hide / Show Abstract

Nordisk gældssanering

Den stigende internationalisering og den manglende nordiske internationalprivat- og procesretlige regulering af gældssanering kan medføre en række praktisk og socialt betonede problemer, fordi de grænseoverskridende sager er vanskelige at håndtere. Når der i denne udredning tales om „gældssanering“ omfatter dette generelt de nordiske landes respektive regler om mulighed for at opnå en retsafgørelse om eftergivelse af gæld for en fysisk person, dvs. gældssanering (herunder i forbindelse med konkurs) i medfør af konkursloven (Danmark), skuldsanering i medfør af skuldsaneringslagen (Sverige), gjeldsordning i medfør af gjeldsordningsloven (Norge), gældssanering i medfør af lov om gældssanering (Island) og skuldsanering i medfør af skuldsaneringsloven (Finland). Ifølge mandatet skal udredningen have som hovedformål at afdække de retlige og praktiske forhold, der taler henholdsvis for og imod en nordisk konvention om gældssaneringsspørgsmål.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-598.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/nordisk-gaeldssanering_tn2010-598
  • READ
 
Chapter
 

Arbejdsprocessen You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331005-3-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/nordisk-gaeldssanering/arbejdsprocessen_9789289331005-3-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Hvert medlem af referencegruppen afgav i foråret 2010 en kort redegørelse for reglerne om gældssanering i deres respektive lande, herunder de international privat- og procesretlige regler.