Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse
Hide / Show Abstract

Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse i nye betalingssystemerInden for de seneste år der sket en udvikling i de måder, hvorpå man kan indgå aftaler om køb af varer og tjenester. Udviklingen på området for betalingssystemer har taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op, med nye muligheder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Overtakserede mobilbeskeder - SMS'er og MMS'er - hvor betaling sker via telefonregningen er én af disse nyskabelser. En anden mulighed er mikrobe-talingssystemer, der entydigt identificerer brugeren og fratrækker et beløb på en dertil indret-tet konto. Formålet med rapporten er at give et billede af, dels hvilke retlige problemer mikrobetalings-systemer rent faktisk giver forbrugerne, og dels hvilke barrierer den eksisterende lovgivning udgør for udviklingen af mikrobetalingssystemer. Målsætningen med rapporten er, at anvise løsninger på, hvorledes et højt forbrugerbeskyttel-sesniveau kan opretholdes samtidig med, at der kan udvikles enkle og billige mikrobetalings-systemer.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-549.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/mikrobetalinger-og-forbrugerbeskyttelse_tn2004-549
  • READ
 
Chapter
 

Sammenfatning You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337137-2-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/mikrobetalinger-og-forbrugerbeskyttelse/sammenfatning_9789289337137-2-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Denne rapport søger at afdække en bred vifte af de problemstillinger, der vedrører aftaler om tilslutning til mikrobetalingsmidler og vedrørende den enkelte mikroaftale.