Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse
Hide / Show Abstract

Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse i nye betalingssystemerInden for de seneste år der sket en udvikling i de måder, hvorpå man kan indgå aftaler om køb af varer og tjenester. Udviklingen på området for betalingssystemer har taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op, med nye muligheder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Overtakserede mobilbeskeder - SMS'er og MMS'er - hvor betaling sker via telefonregningen er én af disse nyskabelser. En anden mulighed er mikrobe-talingssystemer, der entydigt identificerer brugeren og fratrækker et beløb på en dertil indret-tet konto. Formålet med rapporten er at give et billede af, dels hvilke retlige problemer mikrobetalings-systemer rent faktisk giver forbrugerne, og dels hvilke barrierer den eksisterende lovgivning udgør for udviklingen af mikrobetalingssystemer. Målsætningen med rapporten er, at anvise løsninger på, hvorledes et højt forbrugerbeskyttel-sesniveau kan opretholdes samtidig med, at der kan udvikles enkle og billige mikrobetalings-systemer.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-549.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/mikrobetalinger-og-forbrugerbeskyttelse_tn2004-549
  • READ
 
Chapter
 

Relevant nordisk regulering You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337137-11-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/mikrobetalinger-og-forbrugerbeskyttelse/relevant-nordisk-regulering_9789289337137-11-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Der gælder i Danmark love og enkeltregler, som regulerer fjernsalg, aftaler om elektronisk (fjern)handel og -betaling, umyndiges formueretlige aftaler, udbud af teletjenester, registrering af personoplysninger og udbud af betalingssystemer, som er af relevans for det samlede overblik over den retlige regulering af mikroaftaler. I det følgende vil disse love dog kun blive inddraget i det omfang, de har særlig interesse for mikrobetalinger. Derudover vil der kun blive givet en kort omtale af lovens indhold.