Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse
Hide / Show Abstract

Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse i nye betalingssystemerInden for de seneste år der sket en udvikling i de måder, hvorpå man kan indgå aftaler om køb af varer og tjenester. Udviklingen på området for betalingssystemer har taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op, med nye muligheder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Overtakserede mobilbeskeder - SMS'er og MMS'er - hvor betaling sker via telefonregningen er én af disse nyskabelser. En anden mulighed er mikrobe-talingssystemer, der entydigt identificerer brugeren og fratrækker et beløb på en dertil indret-tet konto. Formålet med rapporten er at give et billede af, dels hvilke retlige problemer mikrobetalings-systemer rent faktisk giver forbrugerne, og dels hvilke barrierer den eksisterende lovgivning udgør for udviklingen af mikrobetalingssystemer. Målsætningen med rapporten er, at anvise løsninger på, hvorledes et højt forbrugerbeskyttel-sesniveau kan opretholdes samtidig med, at der kan udvikles enkle og billige mikrobetalings-systemer.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-549.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/mikrobetalinger-og-forbrugerbeskyttelse_tn2004-549
  • READ
 
Chapter
 

Konklusion You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337137-3-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/mikrobetalinger-og-forbrugerbeskyttelse/konklusion_9789289337137-3-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Rapporten har søgt at afdække en bred vifte af de problemstillinger, der vedrører tilslutning til mikrobetalingsmidler og vedrørende den enkelte mikroaftale. Det viste sig ved en nærmere betragtning, at mikroaftaler og mikrobetalinger juridisk set kan siges at berøre meget store dele af både de offentligretlige og privatretlige regelkomplekser i de nordiske lande samt i EU-direktiverne. Dette var dog hverken ønskeligt eller hensigtsmæssigt i en beskrivelse af mikroaftalerne som noget specifikt, hvorfor en afgrænsning blev absolut nødvendig. Det kan naturligvis diskuteres, om den afgrænsning, der er foretaget, er den rigtige, men en sådan er altid et udtryk for (vanskelige) valg mellem helhed, overblik, detaljeringsgrad, omfang m.m.