Ekonomiska utsikter i Norden 2012
Hide / Show Abstract

Ekonomiska utsikter i Norden 2012

Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse efteråret 2011

Ekonomiska utsikter i Norden 2012' er Nordisk Konjunkturgruppes redegørelse for den økonomiske situation i de nordiske lande i efteråret 2011. Rapporten indeholder i lighed med tidligere års rapporter både et separat kapitel med en oversigt over den økonomiske situation i de nordiske lande og kapitler om situationen i hvert enkelt nordisk land. Rapporten blev udarbejdet i forbindelse med de nordiske finansministres møde i november 2011 i København.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3811639e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2012_tn2011-571
  • READ
 
Chapter
 

Finland You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3811639ec003.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2012/finland_9789289330275-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Finlands internationella ekonomiska omgivning präglas av osäkerhet. De i sig positiva stegen för att lösa de bakomliggande problemen på såväl internationell nivå som i enskilda länder har inte tills vidare lugnat ned situationen. De underliggande faktorerna i den finländska ekonomin är i bra skick jämfört med de flesta andra länder. Den finländska ekonomin har ändå sina kända utmaningar. Under dessa förhållanden är det viktigt att de beslut som ligger i våra egna händer är riktiga.